Nederlands | English

Nazka Mapps websites – Juridisch

Op deze webpagina worden alle algemene juridische documenten in verband met de websites van Nazka Mapps gebundeld. Deze juridische documenten zijn van toepassing op alle websites van Nazka Mapps bv, met maatschappelijke zetel te Ravesteinstraat 48A, 3191 Hever (BE 0500.452.197) (hierna genoemd: Nazka), tenzij een website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Onder de ‘websites van Nazka Mapps’ vallen zo o.a. www.nazka.be, www.nostalgeo.com, www.aircheckr.be en www.aircheckr.com (inclusief aanverwante blogs, nieuwsbrieven en kaartapplicaties).

Check volgende hyperlinks om de gewenste documenten te bekijken: